a

Wiosenne porządki - Czysty Poznań-Wspólna Sprawa

21.04 – 22.04.2017

Na 21-22 kwietnia (piątek i sobota) przewidziano kolejną edycję akcji Wiosenne porządki - Poznań 2017 pod hasłem:

Czysty Poznań - Wspólna Sprawa.

Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za stan utrzymania przestrzeni publicznej miasta.

Do akcji zgłosiło się 86 uczestników (szkoły, członkowie rad osiedli, poznańskie stowarzyszenia) oraz 12 firm wywozowych, które zgodziły się bezpłatnie odebrać zebrane odpady. Jak co roku do posprzątania wyznaczono ponad 300 terenów w mieście.

Więcej o akcji na stronie internetowej.

_
oprac.LT