Wystawa fotografii Marcina Mutha - Wyjęte z kontekstu

01.10 – 02.12.2017
10:00 22:00

Każde widzenie jest ze swojej natury subiektywne. Mając przed sobą fragment realnego świata, każdy z nas przepuszcza widziane przez filtr własnej wrażliwości, zawęża pole obserwacji, rysuje wokół zauważonego ramę, zamykając motyw. Jeżeli ten proces zostaje zarejestrowany na nośniku, na przykład fotograficznym, stwarza się nowa i utrwalona wartość estetyczna. Takie wyjmowanie z kontekstu detali, pojedynczych przedmiotów albo ich kompozycji, umieszczanie w kadrze i chwytanie w świetle, dekonstruowanie pejzażu, redukowanie obserwowanego obszaru - to wszystko pozwala nadawać nowe znaczenia.

Owo nadawanie nowych znaczeń z pozoru prozaicznym obiektom i kompozycjom zastanej przestrzeni sprawia, że przestajemy mieć do czynienia z fragmentem rzeczywistości, a odkrywamy świat alternatywny, wprowadzający nas w możliwości popełniania aktów interpretacji i przetworzeń. Fotografia pozwala wychodzić poza często niedostrzeganą albo obojętnie mijaną materię codzienności. Zaistniałe w ten sposób powiązania kształtów i barw, wyeksponowane kontrasty, odmienione skale i proporcje stwarzają obrazy autonomiczne, niezależne od pierwotnego kontekstu.

Prace Marcina Mutha, zestawione w cykl pod znamiennym tytułem Wyjęte z kontekstu, są efektem takiego właśnie przetworzenia, przeinterpretowania rzeczywistości przez niego zauważanej. Autor nakłania nas do popełnienia próby spojrzenia na otaczający świat w sposób inny, niż powszedni. Udowadnia, że w tym, co mijamy na co dzień często obojętnie, zawierają się obrazy warte zatrzymania w pół kroku.

Wstęp bezpłatny codziennie w godzinach od 10:00 do 22:00.

_
opr.LT