a

Wystawy bibliofilskie mają na celu propagowanie pięknych, zabytkowych i współczesnych książek oraz wiedzy o książkach.

Na wystawie prezentowanej w Bibliotece Raczyńskich obejrzeć można wybór zbiorów dziesięciu bibliofilów z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, m.in: wydawnictwa współczesne i archiwalia związane z miastami wielkopolski, druki i pamiątki związane z Powstaniem Styczniowym, Powstaniem Wielkopolskim, projekty Janki Kłopockiej, mowy żałobne, wydawnictwa związane ze Stanisławem Leszczyńskim, dokonania współczesnego introligatorstwa oraz zabytkowe oprawy książkowe opatrzone superekslibrisami.

Wstęp wolny.

_
opr.LT

Plakat