praca Pawła Kaszczyńskiego

Paweł Kaszczyński: Treści - wystawa

2018-02-19 ( poniedziałek ) – 2018-03-02 ( piątek )
Galeria AT, ul. Solna 4, Poznań

Wystawa pt. "Treści" jest pierwszym indywidualnym pokazem twórczości Pawła Kaszczyńskiego w Galerii AT.

Paweł Kaszczyński (ur. 1973r.); w roku 2000 ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, dyplom obronił w Pracowni Malarstwa prof. Włodzimierza Dudkowiaka. W latach 2011-2016 wykładał w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na Wydziale Pedagogiki (wykłady autorskie dot. analizy procesów percepcji wizualnej w ujęciu metodyki nauczania plastyki). W latach 2002-2004 był członkiem artystycznej grupy "Wunderteam" (razem z Wojciechem Dudą i Rafałem Jakubowiczem). W 2010 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Malarstwa ASP w Poznaniu. Obecnie jest adiunktem w 1 Pracowni Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Galerii EL w Elblągu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galerii ON w Poznaniu, Galerii Rotunda ASP w Poznaniu, Galerii Los-Os, w Sandefjord, Norwegia, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Galerii POST OFFICE w Poznaniu, Galerii BQB w Rio de Janeiro, Brazylia, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, Galerii R20 w Poznaniu. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

W obszarze malarstwa artysta zajmuje się kilkoma wiodącymi aspektami. W cyklu obrazów tworzonych od 1999 roku, początkowo określanych wspólnym tytułem "Adaptacje Wzajemne" (I, II, III), podnosił problem tożsamości obrazu malarskiego i poprzez analizę procesu powoływania organizmu obrazu, jako głównej lokacji sensów wypowiedzi malarskiej. Poddaje tu refleksji dychotomiczną rozpiętość między formą a treścią, ich wzajemną "zawieralność" i granice ich "konieczności". Od 2005 roku, w cyklu "Próby ze światłem" analizuje zjawiskowość, znaczeniowość i wielowymiarowość światła, tworząc cykle obrazów i obrazo-działań. Wystawa prezentowana w Galerii AT wpisuje się w cykl realizacji, w których autor w szczególny sposób posługuje się światłem, traktując je jednocześnie jako tworzywo i nośnik znaczeń. W obszarze malarstwa i obrazo-działań często "wyprowadza" ten element poza obszar ekranu, stanowiącego zazwyczaj podstawowe pole obrazowe. Ujmowane w ten sposób artykulacje osadza tematycznie w kontekstach lub pola interpretacyjne pozostawia otwarte, stosując wówczas tytuły numeryczne. Tytuł obecnej prezentacji w AT wywodzi się z refleksji odnoszącej się do znanej dychotomii: forma a treść, wobec której autor zdaje się stawiać pytanie o właściwości lokujące się w pewnym uproszczeniu tej klasycznej dwudzielności. Zważywszy angielskojęzyczne brzmienie tytułu wystawy, "treści" rozumiane są tu jako "zakres" czy też "pole widzenia".

  • Otwarcie wystawy 19.02.2018 o g. 18.00
  • Wystawa czynna do 02.03.2018 w g. 15-18