plakat

Wielkopolskie Znaki Zwycięstwa. W stulecie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - wystawa

12.12 – 20.03.2019

Zaprezentowane zostaną odznaki i odznaczenia upamiętniające udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Dodatkowo pokazane będą odznaki pamiątkowe nadawane przez byłe władze powstańcze: Radę Ludową Miasta Poznania i Naczelną Komendę Straży Ludowej oraz władze organizacji kombatanckich skupiających osoby związane z powstaniem, przede wszystkim uczestników działań zbrojnych. Wyeksponowane zostaną przede wszystkim Odznaki Pamiątkowe Wojsk Wielkopolskich i Wielkopolskie Krzyże Powstańcze, odnośne dokumenty potwierdzające nadanie: legitymacje, patenty, dyplomy oraz różnego rodzaju druki pamiątkowe, fotografie osób wyróżnionych itp.

Kuratorzy: Jarosław Łuczak, Anna Szukalska-Kuś, Alina Sokołowska, Eligiusz Tomkowiak.

Wstęp bilet do muzeum