a

Wystawa prac Magdaleny Parnasow-Kujawy - Utrwalenie

10.04 – 27.04.2019

UTRWALENIE
Wystawa stanowi zapis obecności miejsca w danym czasie. Jest próbą zestawienia utrwalonego procesu dokonującego się w naturze z subiektywną interpretacją twórczą danego wycinka przestrzeni. Realizacja odwołuje się do wielopłaszczyznowej analizy pamięci miejsca i transformacji jej w kontekście kulturowym.

Prace wykonane są w technice własnej na blachach i na papierze. Ich dopełnienie stanowią formy fotograficzne.

Magdalena Parnasow- Kujawa- urodzona 8 sierpnia 1975 roku w Poznaniu. Studia ukończyła z wyróżnieniem na ASP w Poznaniu, na Wydziale Edukacji Artystycznej w dwóch zakresach: krytyk i promotor sztuki oraz edukator artystyczny. Studiowała także na Wydziale Grafiki tej samej uczelni. Zrobiła dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki warsztatowej i w zakresie malarstwa sztalugowego.
Od 2003 pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2010 do 2016 roku była kierownikiem Uniwersytetu Artystycznego III Wieku działającego w ramach Uniwersytetu Artystycznego.
W 2012 roku obroniła doktorat na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Od 2012 roku jest kierownikiem Pracowni projektów i działań twórczych na studiach licencjackich Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
W latach 2003-2006 pełniła funkcję skarbnika Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę (InSEA). W latach 2007-2014 była wiceprzewodniczącą tego stowarzyszenia.
W 2007 rozpoczęła współpracę z Muzeum Narodowym w Poznaniu, w ramach której zajmuje się popularyzacją działań w obszarze rysunku i malarstwa.
Od 2017 roku jest prezesem Stowarzyszenia MUA.
W 2004 roku została laureatką Programu Stypendialnego Ministra Kultury "Młoda Polska".
W 2008 roku otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego półroczne stypendium twórcze.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz litografią. Była uczestniczką wystaw w kraju i za granicą.
Brała udział w licznych działaniach warsztatowych dla dzieci, młodzieży, a także dla osób dorosłych pochodzących z różnych grup społecznych. Współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Aresztem Śledczym w Poznaniu, Wydawnictwem "Zakamarki", licznymi przedszkolami, szkołami wszystkich szczebli nauczania, placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

Więcej informacji na Fb wydarzenia.

_
opr.LT