fot. Tour of the Artists' House produce by RESERVE AMES with Erika Ostrander and Christian Tedeschi

Kurator: Jakub Czyszczoń

Wystawa prezentuje prace artystów jako swoistą interpretację praktyk, w których istotne miejsce zajmuje posługiwanie się narzędziami spekulacji i domysłu. Równie ważny czynnik łączący te postawy stanowi konceptualizacja wysiłku - jako elementu procesu twórczego - oraz związanych z nim form reprezentacji: dokumentacji, obiektu sztuki, działania. Istotne jest dla nich wykorzystanie środków ukazujących technikę i okoliczności powstawania dzieła, inicjacji zdarzeń twórczych, a także ich konsekwencji. Pozwala to widzieć pracę artystyczną jako nieprzerwany proces, niekiedy wymykający się wyraźnie określonym konturom w postaci początku i końca.

_
akt.LT

fot. Tour of the Artists' House produce by RESERVE AMES with Erika Ostrander and Christian Tedeschi