x

XVII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna

27.06 – 29.06.2020

Konkurs przeniesiony z 28 - 30.03

Dwudziestoletnia historia konkursów sięga 2000 roku, w którym odbył się I Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna. Po czterech edycjach ogólnopolskich od roku 2004 konkursy przemianowane zostały na międzynarodowe, z których ostatni szesnasty odbył się 2019 roku. Najbliższa siedemnasta edycja Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Georga Philippa Telemanna odbędzie się w dniach 28-30.03.2020 r.

Organizatorem Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna jest Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna i Agencja Artystyczna Jarmołowicz. Partnerami konkursu są Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego i Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Mieczysława Karłowicza.

Na tegoroczny konkurs przysłało zgłoszenia aż 51 kandydatów, w tym skrzypkowie z: Polski, Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Norwegii, Estonii, Ukrainy, Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Włoch, Korei Południowej, Japonii i Chin.

XVII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna odbędzie się pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania.

Przewodniczącym jury najbliższego XVII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Georga Philippa Telemanna, tak jak i wszystkich dotychczasowych edycji, będzie prof. Michał Grabarczyk z Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

W skład jury wchodzą również profesorowie: Bartosz Bryła i Karina Gidaszewska z Poznania, Antoni Cofalik z Krakowa i Sławomir Jarmołowicz pomysłodawca i organizator Konkursu.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie uczestnicy wykonują jedną z Fantazji Georga Philippa Telemanna na skrzypce solo oraz utwór dowolny, natomiast etap II przewiduje wykonanie I lub II i III części dowolnego koncertu skrzypcowego. W ramach utworu dowolnego zachęcamy kandydatów do wykonania muzyki polskiej, choć nie jest to obowiązkowe.

Georg Philipp Telemann jest znakomitym patronem dla młodych skrzypków rozpoczynających karierę, gdyż jest postacią europejską, przekraczającą granice między regionami i kręgami kulturowymi. Warto podkreślić polskie elementy życiorysu i twórczości kompozytora, który przebywał na dworach arystokratycznych w Żarach i Pszczynie, odwiedzał Kraków, był prawdziwie zafascynowany muzyką polską i wykorzystywał w swoich utworach motywy polskiej muzyki ludowej, a pierwszy okres jego twórczości zwany jest nawet "polskim".

O poziomie artystycznym Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna świadczą kariery artystyczne laureatów konkursów. Agata Szymczewska - laureatka I miejsca I Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. Georga Philippa Telemanna w 2000 r. otrzymała I nagrodę na XIII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w 2006 r. Wśród szesnastu polskich skrzypków biorących udział w XIV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu aż dwunastu to laureaci i uczestnicy naszego konkursu. Nazwiska laureatów i uczestników Konkursów Telemanna pojawiają się w programach konkursów i koncertów wielu ośrodków muzycznych całego świata.

Konkurs zakończy uroczysty koncert laureatów, w którym uczestniczą przedstawiciele Władz Miasta i Województwa. I etap konkursu rozpocznie się 28 marca o godzinie 9.30 i trwać będzie 2 dni, II etap odbędzie się 30 marca w godzinach 9.00-14.00, a Koncert laureatów również 30 marca o godzinie 18.00 w Sali koncertowej Szkół Muzycznych przy ul. Solnej 12. Na przesłuchania I i II etapu oraz koncert laureatów wstęp wolny...

opr.sw

Zobacz www.telemann.art.pl/