x

Staromiejskie Koncerty Organowe 2020 - Adam Tański

2020-07-16 ( czwartek )
20:30
Fara Poznańska - Bazylika Kolegiacka, ul. Gołębia 1

Adam Tański iest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Hochschule für Musik w Moguncji  oraz Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse w Paryżu. Jest lureatem nagrody specjalnej na V Międzynarodowym Konkursie Organowym im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu (2015), I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Organowym "W kręgu europejskich organów barokowych" w Katowicach (2014), oraz półfinalistą międzynarodowych konkursów organowych: im. M. Tariverdieva w Kaliningradzie (2013), im. L. Janačka w Brnie (2012), im. J. S. Bacha w Wiesbaden (2009).

Więcej informacji

opr.sw

Zobacz www.farapoznanska.pl/