PAra stoi na przeciko siebie z workami foliowymi na głowie. Pionowo nazwa wystawy.

Wystawa pokonkursowa ERROR 2k20...

02.07 – 14.07.2021

Wernisaż i wręczenie nagród: 02.07.2021, godz. 18:30.

Konkurs skierowany był do młodzieży, której głos w obecnych czasach zdaje się być niesłyszalny, do osób, które stały się niemymi wykonawcami nakazów "z - do" w ramach wyższych, często niezrozumiałych dla nich celów; niejednokrotnie zmuszanych zmienić swoje dotychczasowe zwyczaje, rezygnując przy tym z tego, co dla młodości istotne i (dla nich) ważne i podporządkować się temu co "właściwe".
Poznań, 28.05.2021 r.

Protokół

z obrad Jury Konkursu Fotograficznego "Error 2k20... (Moja Wielkopolska)"

Jury w składzie:

Weronika Krawczuk, Paweł Wawrzyniak, Marek Zakrzewski, Mateusz Kiszka, Tobiasz Jankowiak - sekretarz  po obejrzeniu 80 zdjęć pojedynczych i 758 zdjęć w 111 zestawach (razem - 838 zdjęć) nadesłanych przez 149 autorów postanowiło dokonać wyboru zdjęć do wystawy i przyznać nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu:

TRZY RÓWNORZĘDNE NAGRODY OTRZYMUJĄ:

Zosia Cierpisz za zestaw "Niewidoczne piękno"

Agata Gmerek za zestaw "Negatyw"

Dawid Wawrzynowicz za zestaw "Ogród"

PIĘĆ RÓWNORZĘDNYCH WYRÓŻNIEŃ OTRZYMUJĄ:

Joanna Adamczak za zestaw  "Czas refleksji"

Aleksandra Kamińska za zestaw "Moja teraźniejszość"

Diana Pawlaczyk za zestaw "Moje wypieki"

Łucja Szczepanik za zestaw "Sztuczna rzeczywistość"

Julia Troszczyńska za zestaw "Restart"

Więcej na stronie Organizatora.