Instalacja przedstawiająca kulę ziemską, w tle Brama Poznania.

Ekspozycja trzech instalacji artystycznych w okolicy Bramy Poznania, które odnoszą się do tematyki związanej z bioróżnorodnością i współistnieniem ludzi i zwierząt w mieście. Poruszony został temat wody i wpływu działań człowieka na jej zanieczyszczenie. Zwrócono również uwagę na potencjał wykorzystania lokalnych, odnawialnych źródeł energii.

Instalacje będą prezentowane przez cały okres letni.

Zobacz www.bramapoznania.pl/rzezby-z-natury