Czarno-żółte logo Teatru: połączone litery "t" i "n" i zarys otwartych drzwi.

Zgodnie z teorią Wojciecha Eichelbergera rozwój kobiety może przebiegać jedną z trzech ścieżek: "świętej", wojującej "syreny" lub "ladacznicy". Trzecia z wymienionych jest bohaterką tego monodramu.

Czy jednak stała się ladacznicą, bo ma w sobie zło, rozpustę i próżność? A może to skutek jej zagubienia, ziejącej w sercu pustki i rozpaczliwych prób przetrwania w tym skupionym na konsumpcji świecie, gdzie bycie "sexy" jest najskuteczniejszym narzędziem manipulacji i wyznacznikiem kobiecej wartości?

POP PORN to głos w rozmowie o "kobiecości" we współczesnym świecie. Ten temat wydaje się niezwykle ważny zwłaszcza teraz - w kontekście zachodzących przemian społecznych i ewolucji w postrzeganiu roli kobiety. To zarazem artystyczna konfrontacja z przedmiotowym podejściem do człowieka i do jego seksualności.

materiały: Teatr Nowy w Poznaniu

Bilety dostępne w: