.Czarno-białe logo Teatru Polskiego: rysunek budynku Teatru i nazwa Teatru poniżej.

Koncert: Kurpie w Teatrze Polskim. Szymanowski-Bogusławski in memoriam

2022-12-04 ( niedziela )
Teatr Polski, Foyer I piętra, ul. 27 Grudnia 8/10, Poznań

W tym roku obchodzimy 265. rocznicę urodzin tego twórcy, a także 140. rocznicę urodzin oraz 85. rocznicę śmierci kompozytora Karola Szymanowskiego. Zarówno Bogusławski, jak i Szymanowski garściami czerpali z folkloru, tworząc dzieła, które w czasach Bogusławskiego (w przededniu trzeciego rozbioru) były manifestem politycznym, a w epoce Szymanowskiego kształtowały i rozsławiały na świecie kulturę muzyczną młodego państwa polskiego. Poznań odegrał kluczową rolę w różnych etapach twórczości obydwu artystów.

Wojciech Bogusławski przez szereg lat związany był z Teatrem Polskim, dla którego tworzył liczne dzieła sceniczne, prezentując w nich także swój talent aktorski. Poznań był istotny również w biografii artystycznej Karola Szymanowskiego, który właśnie tu po raz pierwszy - jako kompozytor i solista - zaprezentował swą "IV Symfonię Koncertującą".

Wspomniane jubileusze stały się jednym z przyczynków do ponownego spojrzenia na dzieło znane, lecz ujęte w nowe muzycznie ramy. Cykl "12. Pieśni Kurpiowskich" Karola Szymanowskiego z towarzyszeniem salonowego fortepianu należącego do rodziny Wojciecha Bogusławskiego zyskuje nowe brzmienie, a co za tym idzie także nową percepcję.

Wystąpią:

Maria Jaskulska-Chrenowicz - sopran
Elżbieta Spychała-Mroczek - fortepian

Bilety w cenie 20 zł.

materiały: Teatr Polski w Poznaniu

Bilety dostępne w: