djęcie przedstawia kobietę w kolorowej czapeczce (na głowie). Jest to postać z uniesioną ręką i nogą, zatrzymana w tanecznym ruchu, na tle rur, kół, skrzyń i łańcuchów, które stanowią instalację do tworzenia eksperymentalnych dźwięków.
CK Zamek, Sala Wielka, ul. Św. Marcin 80/82

Moja Muzyka #100

Strona 1 2