Na grafice plakat wydarzenia.

Noc Muzeów z Biblioteką Raczyńskich

20.05.2023
17:00 23:59

Program wydarzeń:

Biblioteka Raczyńskich, Galeria Atanazego, pl. Wolności 19
godz. 17.00-21.00

godz. 17.00
Zwykli/Niezwykli lekarze w getcie warszawskim - Anna Braude-Hellerowa i Franciszek Raszeja - wykład dr. n. med. Przemysława Daroszewskiego dyrektora Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu.

Wystawa przybliża sylwetki lekarzy niosących pomoc dla ludności uwięzionej w getcie warszawskim, którzy okupili ją ofiarą swego życia. Na wystawie można poznać życiorysy dwójki lekarzy w tym prof. Franciszka Raszei zawodowo związanego z Poznaniem, współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Wśród eksponatów będzie m.in. Medal Sprawiedliwego wśród Narodów Świata przyznany pośmiertnie prof. F. Raszei przez Instytut Yad Vashem.

Pracownia-Muzeum J.I. Kraszewskiego ul. Wroniecka 14
godz. 17.00-23.00

godz. 18.30 oprowadzanie po wystawie plastycznej Stanisława Mrowińskiego oraz spotkanie z żoną Artysty, Ireną Rychły-Mrowińską

godz. 19.00 koncert muzyki do niemych filmów kręconych w Poznaniu w wykonaniu Waldemara Rychłego i Przyjaciół

godz. 20.00 projekcja filmu Jacka Kubiaka "Tajemnice Kraszewskiego".

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Stary Rynek 84
godz. 17.00-1.00

godz. 18.00 Między pustynią a puszczą - czyli o pięknie przyrody w twórczości Sienkiewicza. Warsztaty dla rodzin z dziećmi (5-15 lat).

Poznaj zwyczaje dziko żyjących zwierząt! Zachwyć się pięknem egzotycznych roślin! Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną prawdziwe elementy świata przyrody, opisywane przez mistrza pióra. Uczestnicy dowiedzą się o faunie i florze pustyni, puszczy, łąk oraz jezior. Elementem spotkania będzie poznanie warsztatu przyrodnika, podróżnika i badacza. Zajęcia uświetnią autentyczne zbiory przyrodnicze z różnych regionów świata.

godz. 20.00 Jedli, pili i hulali? - czyli jak kuchnia kreuje bohaterów Trylogii.

W jaki sposób Sienkiewicz sprawił, że jednych bohaterów Trylogii lubimy, drudzy nas bawią, a jeszcze inni budzą naszą niechęć? Okazuje się, że dużą rolę miała w tym względzie również kultura stołu. Na nasze postrzeganie i ocenę postaci wpływa ich zachowanie przy stole, towarzyszące im potrawy, czy sposób konsumowania. W jaki sposób jadają wrogowie Rzeczpospolitej, w jaki jej obrońcy, a w jaki damy. A także, czy Sienkiewicz rzeczywiście znał się na staropolskiej kuchni szlacheckiej?

Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, ul. Gajowa 4/8
godz. 17.00-20.00

godz. 18.00 Autorskie oprowadzanie z Lucyną Marzec

 Autorskie oprowadzanie poprowadzi dr Lucyna Marzec, autorka książki "Papiery po Iłłakowiczównie. Archiwum jako przedmiot badań" (Warszawa 2022), a także edytorka korespondencji Iłłakowiczówny "Listy do siostry Barbary Czerwijowskiej z lat 1946-1959" (Poznań 2014), badaczka życia, twórczości i archiwum Iłły.

opr.sw