Baner promujący wydarzenie. Nazwa wydarzenia i data. Kolorowe wycinanki różnych zwierząt.

Wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu jest efektem niemal rocznej współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To pierwsza w powojennej historii muzeum wystawa organizowana wspólnie przez studentów i muzealników. Kuratorzy z poznańskiego muzeum udostępnili zasoby magazynowe a studenci podjęli decyzję, że motywem ikonograficznym ekspozycji będzie zwierzę, obecne w sztuce od jej początków oraz opracowali scenariusz ekspozycji.

Tytuł - "Zwierzę przede mną" - został zaczerpnięty z tekstu postmodernistycznego filozofa francuskiego Jacquesa Derridy, który zaproponował odejście od wizji świata, w której człowiek umieszczony jest w centrum.  Taka szczególna koncepcja może wzbudzać zainteresowanie oraz wywołać ożywioną dyskusję.

Pokazane na wystawie dzieła - malarstwo, rzeźba, plakaty, obiekty sztuki użytkowej z motywami animalistycznymi ukazują znaczenie zwierząt, ich funkcje w świecie a także stosunek do człowieka. Przyjęta przez studentów perspektywa zakłada odejście od tradycji akcentowania kluczowej roli człowieka.

Obiekty pokazane na wystawie podzielone są na działy tematyczne skupiające się na poszukiwaniach znaczenia zwierząt, konfrontacji z człowiekiem, tradycyjnej roli i współistnienia.

Wystawa z zasobów magazynowych Galerii Malarstwa, Plakatu i Rzeźby oraz Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu.
Zespół kuratorski studentów historii sztuki (Anna Jackowska, Sebastian Kańczurzewski, Adriana Kiełczewska, Kamila Lange, Paulina Mazurowska, Wiktoria Przydanek, Kornelia Starczewska, Grzegorz Śliwiński, Agata Wawrowska) pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Filipa Lipińskiego i prof. UAM dr hab. Pawła Leszkowicza.
Koordynatorzy projektu: Katarzyna Grabowska MNP, prof. Piotr Korduba IHS UAM
Aranżacja: Wojciech Luchowski
Projekt plakatu i katalogu: Agata Kulczyk

Bilety w cenie 10/6 zł (normalny/ulgowy).