Na grafice plakat wydarzenia.

Przenikanie - wystawa prac Marzeny Wolińskiej

2023-09-07 ( czwartek ) – 2023-09-24 ( niedziela )
Galeria Nowa Scena UAP, Al. Marcinkowskiego 28

Wystawa PRZENIKANIE prezentuje wzajemne odniesienia różnych form wypowiedzi twórczych. Pomimo że obiekty użytkowe, rzeźby i rysunki są wynikiem innego sposobu kreowania, jednak inspiracją do ich stworzenia są emocje i myśli, które przenikają się wzajemnie...stąd tytuł wystawy.
Rysowanie jako medytacja to skupienie się na samym procesie rysowania bez dążenia do realizacji założonego z góry celu. Rysunek medytacyjny nie jest odwzorowaniem rzeczywistości czy ukazaniem twórczej wizji - jest graficznym zapisem różnych odcinków czasu. Jeden spiralny element rysuje się jedną sekundę. Powtarzalny gest, pozostawiający ślad zakręconej linii, tworzy rozrastającą się strukturę. Jej forma, wielkość, intensywność wynikają z rodzaju myśli i emocji pojawiających się w tym czasie... Pomimo że wszystkie grafoślady są tak samo rysowane - różnią się miedzy sobą. Nie są doskonałe, nie są poprawiane - są spontanicznym zapisem danej chwili... W czasach kiedy powszechne jest korzystanie z możliwości cyfrowego powielania graficznego motywu - ręczne rysowanie powtarzanych śladów jest pokazaniem, jak ważny jest sam proces - nie efekt końcowy... Obrazowy przekaz poszczególnych sekund, minut, godzin, podczas których pojawiają się różnorodne myśli i odczuwa się: smutek, wzruszenie, radość, wdzięczność...i niepewność.
Przedmioty użytkowe są zdeterminowane funkcją, która uzasadnia ich powstanie i oceniane są głównie ze względu na swą funkcjonalność. Jednak równie ważnym kryterium jest ich estetyka. Przesłanie jakie niesie, sprawia, że określone formy budzą w nas zachwyt, pragnienie posiadania, ochotę używania albo niechęć... Obiekty użytkowe mogą budzić emocje równie silne jak sztuka. Podczas korzystania z przypisanej im roli lub nadaniu innej funkcji poprzez skojarzenia. Konstrukty materii to jednostkowo wykonywane konstrukcje metalowe pełniące funkcje: wieszaków, mobilnych drabin czy stolika z tacą - jednak ze względu na wyraźnie zaznaczony w przestrzeni kształt stają się formą rzeźbiarską.
Przedmioty użytkowe z barwionego szkła sodowego tworzą kolekcję wazonów i mis, w których widoczne jest eksperymentowanie w obrębie proporcji i koloru. Zestawienie to tworzy stylistyczną klamrę spinającą całość i ukazującą drogę poszukiwań...lub cechę twórcy. Rzeźby wchodzą w interakcje z odbiorcą: nie są skończoną formą, ich ruchome elementy poprzez możliwość zmiany ich usytuowania zachęcają do tworzenia różnorodnych kompozycji - widz staje się współautorem...

Wstęp wolny.

opr.sw