Na grafice plakat wydarzenia.

Obok i w. O peryferiach Poznania w fotografii - wystawa

09.09 – 14.01.2024

Jak pisze Maciej Szymaniak, kurator wystawy: "Pochodzę z Dębca, gdzie się wychowałem i nadal mieszkam. W przeszłości często zastanawiałem się nad charakterem mojej dzielnicy. Mimo że mieszkam w Poznaniu, Dębiec pozostaje osobnym bytem, "małym miastem w dużym mieście". Próbowałem odnosić jego poszczególne części do składowych metropolii - tu jest centrum, tam rynek a dalej osiedle bloków.
Z czasem zobaczyłem, że w ten sposób można widzieć wiele miejsc zlokalizowanych na uboczach Poznania. Dziś postrzegam przedmieścia mojego miasta jako położone w nim, a jednocześnie obok niego". Wystawa zaprezentuje wybór prac fotograficznych ukazujących poznańskie peryferia w okresie od końca XIX w. do lat 90-tych XX w.

Więcej informacji

Bilety na zwiedzanie indywidualne: 12 zł  (ulgowe), 17 zł  (normalne)

Bilety na zwiedzanie indywidualne z audioprzewodnikiem: 17 zł  (ulgowe), 22 zł  (normalne) 

opr.sw

Zobacz ckzamek.pl