Abstrakcja z czerwoną kropką

Max Radawski - Czy widziałem świat od początku?

05.10 – 08.11.2023

Godziny otwarcia galerii: środa - sobota 13:00-18:00

Wernisaż wystawy z oprowadzaniem:

05.10.2023 godz. 18:00 Wstęp wolny.

W pracowni artysty odbywają się działania alchemiczne. Wskrzeszając rysunek, Mistrz decyduje się na proces transformacji. To prawda, że każdy dba tylko o swoją własną nieśmiertelność. Gdy ją osiąga, bezczelnie znika. Na koniec powstają produkty uboczne. Jest to obraz transmutacji przełożony na płaszczyznę, linię i kropkę. "Wszystkie teksty alchemiczne mówią, że (...) umieszczona wewnątrz jaja filozoficznego materia poddana gotowaniu podlega zadziwiającym zmianom barw. Co jest dowodem zmian substancjalnych i powodzenia Dzieła. Zmiana barw odzwierciedla zatem przemiany materii, wywoływane przez czynnik duchowy: kompost jest najpierw czarny (nigredo), potem staje się biały (albedo), następnie zabarwia się na żółto (citrinitas), a dochodząc do najdoskonalszego stanu, osiąga wreszcie barwę czerwoną (rubebo)". Andrea Aromatico Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.