Czarno-biały rysunek kobiety, której osoba stojąca za nią zasłania dłońmi oczy.

Spektakl gościnny - Tutaj, czyli gdzie? Rzecz o (nie)pamięci

21.04.2024
18:00

Nieznajomość swoich przodków, wyobcowanie, skrajny pesymizm, trauma najbliższych, przenoszona na kolejne pokolenia. Odziedziczony lęk, ukrywanie swoich korzeni, brak poczucia tożsamości, bliskość śmierci to główne cechy syndromu, opisanego już wielokrotnie przez psychologów i psychiatrów. To także główny motyw większości opowiadań ze zbioru REJWACH, których bohaterami są polscy Żydzi, dzieci i wnuki tych, którzy przeżyli.

"Syndrom drugiego pokolenia po holokauście to część mojego życia, mojej tożsamości" mówi reżyserka Dorota Abbe. "Chciałabym skonfrontować się z nim, zadać sobie i widzom pytania o tożsamość, o pamięć, o to, czy możliwe jest przerwanie przeklętego kręgu dziedziczonych traum. Wierzę, że jest dla nas nadzieja. Jesteśmy tu i teraz. Nie zamykamy się, chcemy mówić, chcemy wiedzieć, chcemy żyć."

Więcej informacji na temat spektaklu na stronie Teatru Nowego

materiały: Teatr Nowy w Poznaniu

Bilety dostępne w: