Baner promujący wydarzenie. Nazwa wydarzenia i data.

Chopin nad Cybiną - koncert z okazji Imienin Miasta Poznania oraz 10. urodzin Bramy Poznania

30.06.2024
18:00

Koncert fortepianowy Fryderyka Chopina F moll Op.21 No.2 w wykonaniu duńsko-polskiego pianisty młodego pokolenia pochodzącego z Poznania Filipa Michalaka z towarzyszeniem Orkiestry Uniwersyteckiej Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod dyr. dr Mateusza MJ Sibilskiego.

Koncert w otoczeniu urokliwej natury i architektury zwieńczy preformance prof. Piotra Tetlaka - Płonący Fortepian - obiekt stworzony w roku Chopinowskim jako Światełko do nieba WOŚP w 2010 roku.

__________

Święto Miasta - Imieniny Poznania, zainicjowane zostały w formie korowodów od 1996 roku przez nieżyjącego już prof. Jarosława Maszewskiego i  studencką grupę  Asocjacja Kółka Graniastego, jako pospolite ruszenie artystów, wspierane przez Biuro Rady Miasta Poznania i Przewodniczącego Grzegorza Ganowicza, a także Biuro Kształtowania Relacji Społecznych UMP i dyr. Włodzimierza Groblewskiego.  Od 2003 roku wydarzenie jest kontynuowane i rozbudowane co roku przez prof. Piotra Tetlaka i Interdyscyplinarną  Grupę Teatralna Asocjacja 2006 działającą w polskim nurcie teatru plastycznego.

W tym roku do działań włącza się Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Niewątpliwie będzie to wydarzenie wyjątkowe, bo związane z oficjalnym otwarciem Starego Rynku po remoncie, z działaniami na Śródce i Placu Kolegiackim realizowane pod opieką Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania. Działania artystyczne i kulturalne (29 czerwca) zakończy plenerowy koncert (30 czerwca) duńsko-polskiego pianisty Filipa Michalaka, który zagra w Bramie Poznania Koncert Chopinowski wraz z Orkiestrą Uniwersytecką Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego. Wydarzenie zbiega się także z  jubileuszem dziesięciolecia - Bramy Poznania.

Projekt współfinansowany  ze środków Urzędu Miasta Poznania.

Baner