Plakat składa się z czarnego kształtu, na którym widnieje napis "Why so SEOrious?", gdzie SEO jest napisane kolorem czerwonym.
Alibi Club, Al. Niepodległości 8A, Poznań

Why so SEOrious?

Strona 1 2