SP 80 - PIĘĆDZIESIĄTKA OSIEMDZIESIĄTKI

Jubileusz - SP 80 Pięćdziesiątka Osiemdziesiątki

20.06 – 31.10.2013

W listopadzie 2013 roku będziemy uroczyście obchodzić "50" lecie szkoły. W związku z tym mamy ogromną prośbę do rodziców, babć, dziadków, cioć, wujków i wszystkich naszych byłych uczniów o wypożyczenie nam pamiątek szkolnych, zdjęć, kronik klasowych, dyplomów i tym podobnych, które chcemy pokazać na wystawie poświęconej historii naszej szkoły.

Materiały te można przynosić do biblioteki szkolnej, która jest czynna codziennie od 8 00 do 14 00, a w czasie wakacji do sekretariatu szkoły od 9 30 - 13 00. Organizatorzy