plakat

Rozwojowe Grupy Zabawowe

15.09 – 09.02.2014

Cykl warsztatów dla najmłodszych - Rozwojowe Grupy Zabawowe, które prowadzi znana już rodzicom Agata Nowaczyk-Łokaj.

Czas:

  • 9:00-10:30 (od 0-17 miesięcy)
  •  11:00-12:30 (od 18 miesięcy -3 lat)

Termin:

  • 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 17.11, 1.12, 15.12, 12.01, 26.01, 9.02

Wiek dzieci:

  • 0-17 mc.,
  • 18 mc - 3 lata

Bilet:

  • 35 zł (pojedyncze warsztaty)
  • 145 zł (na cykl 5 spotkań)

Uwaga! Dziecku towarzyszy rodzic/opiekun

Pierwsze spotkanie z cyklu dla naj, najmłodszych. Warsztaty opierają się na wielo-zmysłowej stymulacji rozwojowej najmłodszych dzieci, poprzez wykorzystanie wielu prostych i jednocześnie różnorodnych aktywności.

Podstawą do stymulacji rozwojowej jest regularność spotkań w powtarzalnej (choć niekoniecznie zamkniętej) grupie dzieci i dorosłych, powtarzalny harmonogram zajęć i rytuały, jak np. powitania, pożegnania czy piosenki z jednoczesnym zachowaniem różnorodności tematycznej zajęć i aktywności związanych z danym tematem.

Za każdym razem scenariusz zajęć będzie niejako współtworzony przez dzieci i rodziców/opiekunów z uwzględnieniem uzewnętrznianych przez dzieci potrzeb, czy też tych zgłaszanych przez rodziców/opiekunów. Kanwą do budowy scenariuszy zajęć będzie zawsze otaczający dziecko świat.

W skład warsztatów wchodzą:

  • zajęcia ruchowe i taneczne (zmysł równowagi)
  • zabawy edukacyjne i rozwojowe (zmysł wzroku, słuchu, dotyku, węchu)
  • będziemy wykorzystywać tzw. materiały niedokończone (np. piasek, woda, kamienie)

Prowadzenie:

Agata Nowaczyk Łokaj - z pierwotnego wykształcenia prawniczka, z pasji trenerka improwizacji tanecznych metodą Living Dance Form, członkini Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii - Polski Teatr Tańca w Poznaniu i pedagog. Zajęcia z dziećmi prowadzi z inspiracji wieloma metodami terapeutycznymi, tworząc z tego rozwojowy, autorski koktajl. Prywatnie, mama Wojtka (prawie 4 lata) i Kuby (2,5 roku).

Zobacz www.concordiadesign.pl