logo

Maluchowanie 0-3 lat w Pelerynka.pl

02.10 – 03.10.2014
16:00

Podczas spotkań wspólnie z mamami za pomocą przyjemnych zabaw uczymy się oddziaływać na rozwój emocjonalny, ruchowy i intelektualny pociech. Pozytywnym działaniem stymulujemy wszystkie zmysły dzieci. Świadomie obserwujemy ich naturalne talenty i potencjał, z którego zalążkami pociechy przyszły na świat. Nazywamy te indywidualne kompilacje cech i umiejętnie rozbudzamy.

To miłe i inspirujące spotkania z elementami rytmiki, gimnastyki, integracji sensorycznej, prostych prac plastycznych, logopedii i czytania. To również okazja do wymiany doświadczeń między mamami.

Zajęcia w grupach dostosowanych do wieku rozwojowego dziecka.

Zobacz www.pelerynka.pl/