foto

Afryka dla dzieci

"Na tropach archeologii Afryki" i "Zwierzęta  w kulturach Afryki" to tytuły zajęć edukacyjnych, jakie przygotowano w ramach ekspozycji "Wielkie królestwa chrześcijańskie w Nubii". Trwa nabór - liczba miejsc ograniczona!

"Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży  przybliży nieznane kultury Afryki, historię Afryki, poszerzy wiedzę o badaniach archeologicznych w Sudanie, rozwinie wrażliwość kulturową i przyrodniczą oraz otwartość na inne kultury" - wyjaśnia dr Dobiesława Bagińska, kuratorka wystawy i inicjatorka warsztatów.

Zajęcia edukacyjne są dedykowane również dzieciom niepełnosprawnym. Wykorzystane zostaną różnorodne formy przekazu, w tym prezentacje naukowe, dostosowane do wieku odbiorcy oraz materiały plastyczne. Spotkania przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-14 lat. Zapisy trwają od 22 października 2013 pod numerem telefonu 61 852 82 51 (wew. 206 - kasa biletowa). Zajęcia będą odbywać się w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Wstęp bezpłatny.

Szczegółowy harmonogram zajęć:

29 października 2013

  • 12.00-13.30  "Na tropach archeologii Afryki" 
  • 14.00-15.30  "Na tropach archeologii Afryki" 

5 listopada 2013

  • 12.00-13.30 "Zwierzęta w kulturach Afryki"
  • 14.00-15.30 "Zwierzęta w kulturach Afryki"

19 listopada 2013

  • 12.00-13.30  "Zwierzęta w kulturach Afryki" 
  • 14.00-15.30  "Na tropach archeologii Afryki"