foto

Rozwojowe grupy zabawowe - warsztaty

16.02 – 30.03.2014

Cena: 35 zł za osobę

Pakiet 3 spotkań: 95 zł za osobę

Zapisy: sabina.palmowska@concordiadesign.pl

max. 11 uczestników

Czy wiesz, że dziecko najbardziej rozwija się do 3 roku życia? W tym okresie bardzo ważna jest wielozmysłowa stymulacja. Najmłodsi w tym okresie potrzebują także kontaktów z rówieśnikami, by już od początku nabyć kompetencje społeczne, a także lepiej przystosować się do przedszkola. To wyzwania, którym każdy rodzic musi sprostać.

Wielozmysłowa stymulacja rozwojowa najmłodszych dzieci. Wykorzystanie wielu prostych i jednocześnie różnorodnych aktywności. Wiele scenariuszy, współtworzonych przez rodziców.

Cykl spotkań tematycznych dla naj, najmłodszych. Warsztaty opierają się na wielozmysłowej stymulacji rozwojowej najmłodszych dzieci, poprzez wykorzystanie wielu prostych i jednocześnie różnorodnych aktywności.

Podstawą do stymulacji rozwojowej jest regularność spotkań w powtarzalnej (choć niekoniecznie zamkniętej) grupie dzieci i dorosłych, powtarzalny harmonogram zajęć i rytuały, jak np. powitania, pożegnania czy piosenki z jednoczesnym zachowaniem różnorodności tematycznej zajęć i aktywności związanych z danym tematem.

Za każdym razem scenariusz zajęć będzie niejako współtworzony przez dzieci i rodziców/opiekunów z uwzględnieniem uzewnętrznianych przez dzieci potrzeb, czy też tych zgłaszanych przez rodziców/opiekunów. Kanwą do budowy scenariuszy zajęć będzie zawsze otaczający dziecko świat.

W skład warsztatów wchodzą:

  • zajęcia ruchowe i taneczne (zmysł równowagi)
  • zabawy edukacyjne i rozwojowe (zmysł wzroku, słuchu, dotyku, węchu)
  • będą wykorzystywane tzw. materiały niedokończone (np. piasek, woda, kamienie)

Harmonogram spotkań: 16.02, 02.03. 16.03, 30.03 (niedziele),

Warsztaty:

godz. 9:00-10:30 (od 0-17 miesięcy), 11:00-12:30 (od 18 miesięcy -3 lat)

Uwaga!

Dziecku towarzyszy rodzic/opiekun
Wiek dzieci: 0-17 m-c, 18 m-c do 3 roku życia.

Zobacz www.concordiadesign.pl