logo

Warsztaty psychologiczne dla dzieci

01.01 – 30.06.2014

"Dzi­siej­sze nieśmiałe dziec­ko, to to, z które­go wczo­raj się śmialiśmy. Dzi­siej­sze ok­rutne dziec­ko, to to, które wczo­raj biliśmy. Dzi­siej­sze dziec­ko, które oszu­kuje, to to, w które wczo­raj nie wierzyliśmy. Dzi­siej­sze zbun­to­wane dziec­ko, to to, nad którym się wczo­raj znęcaliśmy. Dzi­siej­sze za­kocha­ne dziec­ko, to to, które wczo­raj przytulaliśmy. Dzi­siej­sze roz­trop­ne dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj do­dawa­liśmy otuchy. Dzi­siej­sze ser­deczne dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj oka­zywa­liśmy miłość. Dzi­siej­sze mądre dziec­ko, to to, które wczo­raj wychowaliśmy. Dzi­siej­sze wy­rozu­miałe dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj przebaczyliśmy. Dzi­siej­szy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziec­ko, które wczo­raj żyło radością." (R. Russell)

Dzieciństwo to niezwykle ważny okres w naszym życiu, w dużej mierze determinujący dalszy jego bieg. Dlatego warto popracować nad umiejętnościami psychologicznymi już teraz - żeby nasze dzieci wyrastały na szczęśliwych i spełnionych dorosłych. Organizatorzy zapraszają wszystkie dzieci na warsztaty, podczas których:

  • rozwijamy inteligencję emocjonalną (pracujemy nad zdolnością rozpoznawania uczuć i emocji swoich i innych osób, a także nad sposobami radzenia sobie z emocjami),
  • uczymy się, jak rozwiązywać konflikty, jak zawierać i utrzymywać przyjaźnie, jak reagować na pochwały i krytykę, jak odmawiać, jak słuchać i wiele innych,
  • trenujemy radzenie sobie ze stresem, relaksację i umiejętności pozwalające skutecznie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje,
  • tworzymy okazje do rozwijania kreatywności i twórczości,
  • wspieramy pozytywną samoocenę dziecka i budujemy zdrowe poczucie własnej wartości, będące podstawą szczęśliwego i świadomego życia.

Podczas warsztatów zostaną wykorzystane różnorodne ćwiczenia indywidualne i grupowe (pozwalające od razu przenosić treść zajęć na poziom zachowań) w formie zabawy, rozmowy kierowane, techniki arteterapeutyczne, bajkoterapię.

Warsztaty odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut (pełen program bedzie realizowany od stycznia do czerwca 2014). Do grup można dołączyć w każdym momencie.

Organizatorzy zapraszają dzieci w wieku 3-13 lat (grupy dzieci w zbliżonym wieku). Dzieci 3-5 lat: każda środa, godz. 16.30-17.30 Dzieci 9-12 lat: każdy piątek, godz. 16.00-17.00 

Tworzone są kolejne grupy - osoby zainteresowane mogą się kontaktować: karolina@pracowniakreska.com, tel. 608 489 442 (prosimy o przesłanie imienia, nazwiska, wieku dziecka / dzieci, nr tel. oraz odpowiadających Państwu terminów: dni i godziny)

Prowadzi: Karolina Kasprzak-Tomys - psycholog

Koszt 1 warsztatu: 20 zł 

Zobacz pracowniakreska.com/