plakat

Moja super rodzina w akcji

2014-03-19 ( środa ) – 2014-04-30 ( środa )
Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań

Kategoria: Oświata Dziecko

II Konkurs plastyczny dla dzieci pt.:

Moja super rodzina w akcji.

Regulamin

Podobnie jak w roku ubiegłym organizatorzy Poznańskiego Tygodnia Rodziny, który odbędzie się w dniach 15-26maja 2014r., ogłaszają konkurs plastyczny dla dzieci pt.: Moja super rodzina w akcji.

Cele konkursu:

 Podstawowym przesłaniem konkursu jest promowanie pozytywnych skojarzeń z pojęciem rodziny. Rodzinę postrzega się jako najbezpieczniejszą przestrzeń, w której przychodzimy na świat, wzrastamy, dojrzewamy i starzejemy się. Wszyscy powinni czuć się w niej dobrze niezależnie od wieku oraz posiadanych talentów i predyspozycji. W rodzinie każdy zachowuje swoją autonomiczność, pozostając równocześnie ogniwem większej całości. Rodzina jest jak kalejdoskop, w którym przeplatają się losy wielu osób, tworząc niepowtarzalną kompozycję.

W tegorocznej edycji konkursu chcielibyśmy, aby dzieci stworzyły wizerunek rodziny aktywnej, w której nie ma miejsca na nudę. Życie pisze różne scenariusze: bywają sytuacje bardzo zabawne, zdarzają się ekscytujące przygody. Czasem rodzina musi się zmierzyć z wydarzeniem trudnym lub nawet niebezpiecznym. Jako zgrany zespół z każdej opresji wychodzi zwycięsko.
W pracach plastycznych dzieci mogą również przedstawić siebie i najbliższych podczas wykonywania zwyczajnych czynności takich jak sprzątanie domu czy ogrodu, pieczenie ciasta, mycie samochodu lub wspólną zabawę. Najważniejsze, aby zaprezentować swoją rodzinę jako taką, w której ciągle coś się dzieje.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci w wieku 5-12lat mieszkających w Poznaniu. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane samodzielnie w dowolnej technice rysunkowej lub malarskiej na formacie A4 lub A3. Prace na konkurs mogą być kierowane przez rodziców, opiekunów i nauczycieli przedszkoli, szkół oraz instytucji kulturalnych. Każdy autor może wykonać dowolną ilość prac. Każda praca powinna być opatrzona
z tyłu metryczką zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko i wiek autora, telefon i e-mail kontaktowy rodziców/opiekunów albo instytucji kierującej prace na konkurs.

Prace zwinięte w rulon, przekraczające format A3, zawierające gotowe elementy oraz nie wykonane samodzielnie nie będą oceniane przez jury.

Kategorie wiekowe:

  • I -przedszkolaki- 5-6 lat
  • II- uczniowie szkoły podstawowej klasy I-III
  • III- uczniowie szkoły podstawowej klasy IV-VI

Nagrody i wyróżnienia:

  • Planowane jest przyznać autorom w każdej kategorii wiekowej I, II, III nagrodę oraz 3 wyróżnienia.
  • Jury pozostawia sobie prawo innego rozdzielenia nagród.
  • Formą wyróżnienia jest również udział w wystawie pokonkursowej.

Terminy i miejsce:

Prosimy o przesyłanie lub dostarczanie prac w terminie do 30 kwietnia 2014r. na adres :
Urząd Miasta Poznania

Plac Kolegiacki 17

61-841 Poznań

Z dopiskiem na kopercie:
konkurs plastyczny pt.:  Moja super rodzina w akcji.

Zobacz www.potyro.pl