zdjęcie 1

Festiwal Dawnych Komputerów i Gier

2014-12-09 ( wtorek ) – 2014-12-12 ( piątek )
Centrum Performancu PERFEX przy ul. Głogowskiej 29

W dn. 9-12 w Centrum Performancu PERFEX przy ul. Głogowskiej 29 odbywają się szczególne zajęcia.

W ramach przeprowadzanego tam Festiwalu Dawnych Komputerów i Gier odbywają się lekcje retroinformatyki - w 1,5 godzinnym bloku przeprowadzana jest najpierw prelekcja nt. historii komputerów, a następnie uczniowie mają możliwość aktywnego skorzystania ze sprzętu komputerowego lat 80tych i 90tych ubiegłego wieku (wszystkie urządzenia są sprawne).

Wizyty wycieczek szkolnych można umawiać z organizatorem: Przemysław Wrona, 693 392 808.