Standy by / cz. 3 In Front Of Their Eyes

Standy by / cz. 3 In Front Of Their Eyes

2014-12-10 ( środa ) – 2014-12-21 ( niedziela )
Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6, Poznań

Trzecia część STAND BY to autorski projekt Adama Gołębiewskiego zatytułowany In Front Of Their Eyes, na który złożą się: instalacja dźwiękowa na system binauralny i wykonawcę (realizatora) oraz warsztaty oparte na eksperymentach dźwiękowych, które poprowadzą oprócz Gołębiewskiego, Łukasz "Zenial" Szałankiewicz oraz Robert Gogol.

Instalacja dźwiękowa opiera się na dwóch, wzajemnie powiązanych elementach. Pierwszym z nich jest wykorzystanie binauralnej rejestracji dźwięku (nazywanej także dźwiękowością trójwymiarową). To rzadko używana technika dostarczająca słuchaczowi "anatomicznie precyzyjny" obraz dźwiękowy za pośrednictwem fantomu głowy ludzkiej z wbudowanymi w miejscach uszu mikrofonami. Drugim elementem jest pojedynczy orkiestrowy bęben (tom-tom) na którym artysta zastosuje rozszerzone techniki instrumentalne. Fantom głowy będzie umieszczony wewnątrz bębna, a odbierany przez niego dźwięk dalej zostanie transmitowany do systemu słuchawkowego dostępnego dla uczestników. Dzięki temu, wrażenia dźwiękowe odbierane przez uczestnika sytuacji będą dokładnie takie, jakby znajdował się wewnątrz instrumentu.

Założeniem pracy jest dostarczenie wiernego człowiekowi sposobu słyszenia, ujawniając jednocześnie zupełnie nową treść dźwiękową pochodzącą z fundamentalnej reinterpretacji instrumentu muzycznego, a wiec tego, co uznane za pozornie niezmienne i społecznie utrwalone. W ten sposób zostanie zaburzony porządek odbioru i uczestnictwa w sytuacji dźwiękowej. Warto dodać, że artysta w celu stworzenia tej sytuacji nie używa najnowszych technologii, zamiast tego sięga po narzędzia dostępne już ponad pół wieku temu, za pomocą których uzyskuje efekt niemal identyczny z tym, jaki mógłby być wygenerowany przy pomocy najbardziej zaawansowanych technik komputerowych. Nie ukrywa tym samym krytycznego spojrzenia wobec kierunków, za którymi podąża rozwój nowych mediów, wskazując tym samym alternatywne metody ich osiągnięcia.

Daty: 10, 11, 12, 17, 18, 20 grudnia, godz. 17.00

14, 21 grudnia, godz. 13.00

Warsztaty:

Interferencje fal elektromagnetycznych w tworzeniu struktur słyszalnych [Łukasz "Zenial" Szałankiewicz] 13 grudnia, g. 12.00

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane i zanalizowane konstrukcje dźwiękowe, których źródłem jest pole elektromagnetyczne kontrolowane i wytwarzane przez walkmany. Przedstawione zostaną także sposoby twórczego wykorzystania interferencji miedzy różnymi obiektami a krótkimi falami radiowymi. Pośród tego pojawiają się głosy niewiadomego pochodzenia na wzór techniki EVP.

Nieklasyczne metody artykulacji i kształtowania brzmienia [Adam Gołębiewski] 16 grudnia, g.16.00

Warsztaty maja na celu zwrócenie uwagi na możliwości akustycznych źródeł dźwięku niepochodzących bezpośrednio z klasycznych instrumentów muzycznych. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane i objaśnione różne sposoby inicjacji i formowania brzmienia akustycznego, które następnie może zostać wykorzystane w bardzo różnych kontekstach dźwiękowych i muzycznych.

Dekontrola kontroli dźwięku [Robert Gogol] 19 grudnia, g.16.00

Podczas warsztatu zostanie ożywiony instrument skonstruowany ze strun stuletniego pianina. Uczestnicy warsztatu pod okiem prowadzącego zbudują serię miniaturowych, digitalnych dekontrolerów za pomocą, których dźwięk strun będzie wspólnie przekształcany w czasie rzeczywistym, tworząc tym samym spontaniczną kolektywna kompozycję

Zobacz arsenal.art.pl