Zajęcia rozwojowe - na tych zajęciach Rodzic pogłębi kontakt z dzieckiem oraz przygotuje do wkroczenia w Świat Przedszkola.

  • Klucz do Uczenia się- zajęcia oparte na metodzie, która pomaga dzieciom w rozwijaniu umiejętności wyobrażania i kreatywnego rozwiązywania problemów, szukania swoich własnych rozwiązań.
  • Artystyczne (\"Taniec i Śpiew\", warsztaty plastyczne), które rozwijają wyobraźnię, pomysłowość dziecka wprowadzają je w świat fantazji, są formą ekspresji, ale także kontaktu z rówieśnikami.
  • Językowe (angielski, hiszpański, włoski, francuski, niemiecki), które w wesoły i dynamiczny sposób zaszczepią naukę języka jako sprawę oczywistą i naturalną.
  • Sekcja Wspinaczkowa, na tych zajęciach dzieci nauczą się sztuki koncentracji oraz panowania nad własnym ciałem; ścianka wspinaczkowa przygotowaną specjalnie dla dzieci!

Pierwsze zajęcia bezpłatne

Zobacz www.familiada.edu.pl