logo

dzieci w wieku 6-12 lat

Przygoda VIII
Kufer pełen opowieści Spróbujemy udowodnić, że obrazy mogą mówić. Czy nam się to uda?

Zajęcia mają formę oprowadzania po ekspozycji muzealnej połączonego z interaktywnymi zabawami. Podsumowaniem całości jest warsztat plastyczny.
Celem spotkań jest zapoznanie najmłodszej publiczności z galeriami muzealnymi i towarzyszenie dzieciom w różnorodnych przeżyciach i doświadczeniach, jakie staną się ich udziałem podczas zajęć. Warsztat plastyczny ma na celu pobudzanie kreatywności dzieci oraz odkrywanie przez nie przyjemności, jaką daje tworzenie. Program Muzealnej Akademii Dziecięcej składa się z 20 "spotkań-przygód", tworzących dwuletni cykl zatytułowany Muzeum pełne przygód. Skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Każde spotkanie składa się z dwóch części:
- część teoretyczna ma formę "wyprawy" do galerii. Dzieci otrzymują wygodne poduszki, dzięki czemu uważne przyglądanie się wybranym dziełom przebiega w komfortowych warunkach. Części teoretycznej towarzyszą zadania i zabawy, stanowiące przeciwwagę dla pełnych koncentracji chwil przyglądania się dziełom. Zabawy zawsze związane są z tematem spotkania.

- część praktyczna ma formę warsztatu plastycznego. Temat warsztatu jest związany z tematem danej "przygody". Są to różnego rodzaju działania plastyczne (malowanie, wyklejanie, rysowanie, lepienie z plasteliny). Celem warsztatu jest samodzielne zmierzenie się dzieci z tematem oraz rozwiązanie postawionego przed nimi zadania plastycznego.

Spotkanie kończy wspólna prezentacja prac. Jej celem nie jest wyłapywanie niedoskonałości, lecz zestawienie różnorodnych punktów widzenia i przedstawiania, z których każdy jest właściwy, bo zgodny z realnymi, aktualnymi możliwościami dziecka.

Muzealna Akademia Dziecięca zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat.  Wstęp w cenie biletu normalnego.
Materiały plastyczne zapewniają organizatorzy.
Zajęcia prowadzą Paulina Broniewska i Sabina Kiełczewska.

Więcej o cyklu tutaj

Zobacz www.mnp.art.pl