plakat

Szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

12.06 – 31.12.2015

Miasto Poznań uruchamia edycję bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt urodzonych w 2001 i 2002 roku. To kolejna akcja w ramach profilaktyki antynowotworowej, którą Miasto aktywnie wspiera.

Wykonawcą usługi jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska EDICTUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, bo właśnie ta przychodnia złożyła najkorzystniejszą ofertę w konkursie na realizatora tego programu. Oferta dotyczy wszystkich dziewcząt zameldowanych na stałe lub czasowo w Poznaniu. O dostępności do szczepień decydować będzie kolejność zgłoszeń (planuje się zaszczepić 2920 osób).

Dodatkowe informacje o programie, w tym o bezpłatnych profilaktycznych szczepieniach ochronnych przeciwko HPV można uzyskać:  

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 w sekretariacie Przychodni EDICTUM w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 31, I piętro, pok. 120
  • telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pod nr tel. 61 847 04 54, 61 843 91 49.    

By szczepić dziecko, niezbędne są w dniu szczepienia:

  • zgoda rodzica
  • kwestionariusz wywiadu przesiewowego
  • książeczka zdrowia

Szczepienia będą odbywały się w wyznaczonych przychodniach na terenie każdej dzielnicy Poznania, odbędą się też spotkania edukacyjno-informacyjne skierowane do rodziców/opiekunów prawnych szczepionych dzieci. Harmonogram spotkań i szczepień oraz lista przychodni w załączniku.

Właściwe formularze będą dostępne w przychodniach. Można je również wydrukować ze strony internetowej: www.edictum.pl (zakładka / Programy).

Program trwa od 12 czerwca do 31 grudnia 2015 roku.

Poznań aktywnie wspiera profilaktykę nowotworową. W tym roku zdecydowało o sfinansowaniu szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnemu za powstawanie m.in.: raka szyjki macicy, raka pochwy, raka sromu, raka odbytnicy, kłykcin kończystych (brodawki narządów płciowych), połączonych z edukacją zdrowotną. Jest to kontynuacja działań podejmowanych przez Miasto od 2008 roku. Warto dodać, że w skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim co do częstości rakiem, który dotyka kobiety, natomiast w Polsce zapada na ten typ nowotworu ponad 3,6 tys. kobiet rocznie, z czego co roku umiera około 2 tys. To jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie. Szczepienia przeciwko HPV, jak wynika z badań naukowców, skutecznie chroni kobiety przed takimi chorobami jak rak szyjki macicy, sromu, pochwy oraz rakiem odbytnicy (Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy - 7 stycznia 2015, Warszawa).

Harmonogram spotkań i szczepień oraz lista przychodni

Zobacz www.poznan.pl/zdrowie