pojedynek szermierczy

Zajęcia szermierki dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Rozwijają one sprawność całego ciała, zmysł równowagi, koordynację ruchów, ich zwinność, harmonię i precyzję, a także refleks i koncentrację uwagi. Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci uczą się systematyczności i wytrwałości w dążeniu do celu.

Zajęcia prowadzone pod patronatem klubu sportowego AZS - AWF Poznań. Prowadzący: Przemysław Wojciechowski Koszt: 100 zł (płatne za cykl 4 zajęć w miesiącu) , pojedyncze zajęcia 35 zł.

Terminy zajęć

  • dzieci 4-6 lat sobota 9.00 do 9.45
  • dzieci I-III klasa szkoły podstawowej sobota 10.00 do 11.00
  • dzieci IV-VI klasa szkoły podstawowej środa 18.00 do 19.00

Zapisy: nr telefonu 794436573, e-mail pomocniwarsztaty@gmail.com