plakat - jaja wielkanocne

Ogród Jordanowski Nr 2 organizuje  IV Ogólnopolski  Konkurs  Plastyczny - "Tradycje wielkanocne  - PISANKA 2016".  Do współpracy zaprasza szkoły, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne.

Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, organizatorzy zachęcają do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Praca musi mieć kształt jajka, wielkość dowolna, ozdobionego w oryginalny sposób  przy zastosowaniu  dowolnej techniki.

 Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie lub wysłać pocztą do dnia 29 marca 2016, do godziny 19.00  na adres:

Ogród  Jordanowski  Nr 2

ul.Przybyszewskiego 30 a,

60-561 Poznań

z dopiskiem "Pisanka 2016"

Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu. W sobotę,  2 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00 zostaną rozdane dyplomy wraz z  nagrodami rzeczowymi, uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych. Galę rozdania nagród uświetni koncert wychowanków Ogrodu Jordanowskiego Nr 2.

Dodatkowo w dniu 18 marca 2016 w świetlicy Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 zostaną przeprowadzone warsztaty plastyczne o tematyce konkursowej "Pisanka 2016". Wykonane w tym dniu prace także będą brały udział w konkursie.

 Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 61 847 36 27.   Osoba odpowiedzialna za projekt Agnieszka Szcześniak.

Pliki do pobrania:

Zobacz oj2poznan.pl