plakat

"Sąsiedzkie Spotkanie z Muzyką" na Łazarzu

18.09.2016
13:00 19:30

"Sąsiedzkie Spotkanie z Muzyką" ma być okazją do spotkania mieszkańców dzielnicy w niezobowiązujących i neutralnych okolicznościach. Stowarzyszenie stawia sobie za cel integrację mieszkańców poprzez wspólne muzykowanie oraz budowanie więzi między ludźmi odległymi społecznie, ale bliskimi lokalizacyjnie. Ma to być również pierwszy krok w długofalowej misji Stowarzyszenia, jaką jest rozwijanie wrażliwości muzycznej i edukacja muzyczna.

"Sąsiedzkie Spotkanie z Muzyką" to szansa na zaprezentowanie potencjału dzielnicy Łazarz, którym niewątpliwie jest przestrzeń rekreacyjna parku Kasprowicza oraz wykorzystanie potencjału kulturalno-artystycznego drzemiącego w lokalnej społeczności. Spotkanie będzie miało charakter rodzinnego pikniku z muzyką na żywo w roli przewodnika. 
Atrakcje w trakcie Spotkania z Muzyką:
- "Malowanie muzyką". Najmłodsi uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje artystyczne umiejętności i w takt muzyki stworzyć wspólny obraz. Powstały obraz zostanie zlicytowany na rzecz WOŚP w styczniu 2017r., jako wspólny dar mieszkańców dzielnicy Łazarz.
- Karaoke z muzyką na żywo - największe muzyczne szlagiery połączą uczestników we wspólnej zabawie. Dobór repertuaru ukierunkowany na znajomość i rozpoznawalność utworów, z naciskiem na najmłodszych uczestników. 
- Warsztaty instruktażowe z zakresu pierwszej pomocy.

HARMONOGRAM FESTYNU

13.00 - Rozpoczęcie i powitanie

13.15 - 14.00 Koncert zespołu "TAKŻE TEGO" - Bajkowe piosenki

14.15 - Animacje przy muzyce i pokaz pierwszej pomocy 15.15 - Konkurs wiedzy o Łazarzu i Karaoke dla wszystkich

16.30 - Animacje przy muzyce i robienie instrumentów z recyklingu 17.30 - Karaoke z muzyka na żywo 18.15 - Koncert zespołu "TAKŻE TEGO "19.30 - Zakończenie festynu i pożegnanie