a

Scena Czytana dla młodzieży

2016-10-24 ( poniedziałek )
18:00
Scena Wspólna, ul.Brandstaettera 1 / ul. Za Cytadelą, Poznań

Kategoria: Inne Dziecko

Czytanie dla widzów powyżej 14 roku życia

Scena Czytana to cykl prezentacji najnowszych sztuk teatralnych w formie czytanej przez zawodowych aktorów. Centrum Sztuki Dziecka powołało ją w roku 2005, zapraszając młodzież poznańskich gimnazjów i liceów na spotkania z autorami oraz ich tekstami o aktualnej i ważnej dla młodych ludzi problematyce: dojrzewania, przemocy, problemów w rodzinie, nienawiści, nietolerancji i in. Teksty pochodzą z zeszytów Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży oraz z zeszytu Nowe Sztuki Młodzieży dla Młodzieży.
W maju usłyszymy teksty nagrodzone w tegorocznej edycji Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży. Po czytaniu odbędzie się dyskusja, którą poprowadzi teatrolog, Krzysztof Cicheński z UAM.

Bilety w cenie 2 zł.

oprac.LT

Bilety dostępne w: