Sala Przemysła - ekspozycja, 2016, fot. A. Cieślawski
Sala Spotkań, Muzeum Sztuk Użytkowych, Góra Przemysła 1 , Poznań

Wehikuł czasu

Strona 1 2