plakat

XIX Festiwal Sztuki Naszych Dzieci

05.04.2018
09:00 13:30

Festiwal ma charakter przeglądu twórczości artystycznej dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnością (niepełnosprawni ruchowo, umysłowo, niewidzący, niesłyszący). Organizowane przedsięwzięcie obejmuje swym zasięgiem placówki kształcenia i wychowania specjalnego oraz integracyjnego z Poznania i okolic. Każdego roku tematyka prac plastycznych i prezentacji scenicznych skupiona jest wokół innego hasła, będącego wyznacznikiem prezentowanej twórczości. W tym roku to "Kocham podróże małe i duże".

Festiwal Sztuki Naszych Dzieci, to niezwykłe wydarzenie, które dostarcza jego uczestnikom wiele radości i niezapomnianych przeżyć. Pomaga rozwijać twórcze zdolności, zainteresowania i pasje. Szansa zaprezentowania się na wielkiej scenie, przed wspaniałą publicznością, daje niepełnosprawnym artystom możliwość odniesienia sukcesu
i podniesienia poczucia własnej wartości, czego tak rzadko doświadczają w codziennym życiu. Jest to również wspaniała okazja do wymiany doświadczeń i skonfrontowania efektów swojej pracy przez opiekunów zespołów.

Festiwal Sztuki Naszych Dzieci organizują od 2000 r. nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu. Od 2007 roku Festiwal jest współorganizowany ze Stowarzyszeniem na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZSS nr 105 oraz ich Rodzin "TRWANIE".

Festiwal odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania.