x

Strażnicy domowego budżetu - warsztaty dla dzieci

13.10.2018
11:00 12:30

Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się czym jest gospodarstwo domowe, a także jakie ma przychody i wydatki. Dzieci będą tworzyły własny budżet domowy i dzięki kreatywnym ekonomicznym przygodom same dojdą do ciekawych wniosków - jak można przestrzec się przez deficytem budżetowym.
KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA DYPLOM STRAŻNIKA DOMOWEGO BUDŻETU oraz pakiet materiałów warsztatowych.
Głównym celem warsztatów jest uświadomienie dzieci, że każdy z nas podejmuje każdego dnia ekonomiczne decyzje, które wpływają na sytuację finansową całej rodziny.

Koszt: 27 zł od dziecka

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń

Zapisy: kontakt@malyekonomista.pl (ewentualnie telefonicznie: 603915113)

opr.sw

Zobacz https://www.malyekonomista.pl/