plakat

Zimowisko Artystyczne - Roztańczona zima

Głównym celem zimowiska jest rozwój artystyczny dzieci i młodzieży, pobudzenie ich kreatywności oraz pokazanie szeregu możliwości na aktywne i przyjemne spędzenie czasu poza szkołą. W PSM II stop., ul. Solna 12, od poniedziałku do piątku, w g. 9.00 - 15.00, organizowane będą zajęcia artystyczne połączone z zabawami edukacyjnymi. Uczestnicy będą rozwijać swe zainteresowania oraz rozbudzać pasje poprzez udział w zajęciach artystycznych w tym: taniec, muzyka zajęcia kreatywne. W ramach tygodniowego programu planowane są też spotkania z Gośćmi Specjalnymi - uczestnikami programu "World of Dance" - Polsat. Codziennie organizowana jest przerwa na słodki poczęstunek (drożdżówka, pączek itp.).

Turnusy:

  • I - 14-18.01.2019
  • II - 21-25.01.2019

Zajęcia odbywają są w godzinach 10:00 -14:00, opiekunowie są dostępni w godzinach 9:00 - 15:00.

Uczestnicy projektu to dzieci i młodzież w wieku od 7 (ukończona 1 klasa szkoły podstawowej) do 16 lat.

UWAGA: Udział w zimowisku jest BEZPŁATNY, projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania i kierowany do uczniów poznańskich szkół.

Pierwszeństwo mają dzieci i młodzież delegowane przez instytucje pomocowe:  Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Leczenia i Profilaktyki Uzależnień oraz pedagogów i psychologów szkolnych.

Zapisy i informacje na: www.fundacjatalent.org, biuro@fundacjatalent.org, tel: 882605475, 530051372

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w załączniku.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić, zaznaczyć X przy wybranym turnusie, przesłać na email: biuro@fundacjatalent.org lub dostarczyć do opiekuna świetlicy środowiskowej 

Uwaga: Uczestniczy przystępują do zimowiska  "Roztańczona zima" tylko po przesłaniu i zaakceptowaniu formularza zgłoszeniowego przez Organizatora oraz emailowym lub telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia na półkolonie.

Organizatorem Projektu jest Fundacja Ewy Johansen TALENT,

Uprzejmie prosimy zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych o kontakt w sprawie przyjęcia dziecka tylko i wyłącznie pod nr telefonów: 882605475, 530051372 lub email: biuro@fundacjatalent.org Sekretariat Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu nie prowadzi rekrutacji uczestników, jak i również nie udziela informacji w sprawie ww. projektu.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz fundacjatalent.org/