plakat

Zimowisko stacjonarne "Dookoła Świata z Pomysłodajnią"

12.01 – 16.01.2019

Do projektu zaproszeni zostaną znani poznańscy expaci (obcokrajowcy mieszkający w Poznaniu) oraz polscy instruktorzy (dwujęzyczni), którzy mieszkali i pracowali poza naszym krajem. Poprzez prowadzenie warsztatów tematycznych, m.in z takich dziedzin jak: muzyka, taniec, plastyka, dodatkowo będą przybliżali kulturę oraz obyczaje ze swoich ojczystych krajów (ww osoby są profesjonalnymi instruktorami w swoich dziedzinach). Codziennie dzieci będą zgłębiały wiedzę na temat innego kraju, którego przedstawiciel będzie opowiadał i prezentował aktywność najbardziej popularną i charakterystyczna dla tej części świata.
Codziennie uczestnicy nauczą się powitania w języku obowiązującym w omawianym kraju i będą wymieniali najbardziej charakterystyczne rzeczy dla tego regionu. W ramach tygodniowego program zimowiska planowane są również wycieczki tematyczne połączone z działaniem artystycznym, takim jak: sesja muzyczna w Muzeum Instrumentów Muzycznych, zwiedzanie studia TVP POZNAŃ, wizyta w Polskim Radio Poznań, zwiedzanie organów poznańskiej fary połaczone z koncertem, Fałszerze sztuki - wizyta w Muzeum Narodowym. Ostatniego dnia młodzież weźmie udział we wspólnych warsztatach artystycznych przy współudziale gościa specjalnego, w ramach których będzie mogła poznać jego pracę "od kuchni".

  • Turnus pierwszy: 14-18.01.2019
  • Turnus drugi: 14-18.01.2019

Zajęcia odbywać się będą w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia przy ul. Solnej 12,  

UWAGA: Zimowisko  "Dookoła Świata z Pomysłodajnią" jest BEZPŁATNE, projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania i kierowany do uczniów poznańskich szkół. Liczba miejsc ograniczona.

UWAGA: Zajęcia programowe odbywają są w godzinach 10:00 -14:00, opiekunowie są dostępni dla uczestników w godzinach 9:00 - 15:00

Pierwszeństwo mają dzieci i młodzież delegowane przez instytucje pomocowe:  Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Leczenia i Profilaktyki Uzależnień oraz pedagogów i psychologów szkolnych.

Zapisy i informacje na: www.fundacjatalent.org, biuro@fundacjatalent.org, tel.: 882605475, 530051372

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w załączniku.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić, zaznaczyć X przy wybranym turnusie, przesłać na email: biuro@fundacjatalent.org lub dostarczyć do opiekuna świetlicy środowiskowej 

Uwaga: Uczestnicy przystępują do zimowiska  "Dookoła Świata z Pomysłodajnią " tylko po przesłaniu i zaakceptowaniu formularza zgłoszeniowego przez Organizatora oraz emailowym lub telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia na półkolonie.

Organizatorem Projektu jest Fundacja Ewy Johansen TALENT,

Uprzejmie prosimy zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych o kontakt w sprawie przyjęcia dziecka tylko i wyłącznie pod nr telefonów: 882605475, 530051372 lub email: biuro@fundacjatalent.org Sekretariat Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu nie prowadzi rekrutacji uczestników, jak również nie udziela informacji w sprawie ww. projektu.

Formularz zgłoszeniowy