plakat wydarzenia

Pisanka 2019 - VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

01.03 – 10.04.2019
12:00

Ogród Jordanowski Nr 2 organizuje VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Pisanka 2019. Do współpracy zaprasza szkoły, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne. Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, zachęca do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Praca musi mieć kształt jajka, wielkość dowolna, ozdobionego w oryginalny sposób przy zastosowaniu dowolnej techniki. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: - od 5 do 8 lat - od 9 do 12 lat - od 13 do 16 lat Dodatkowo zostanie przyznana specjalna nagroda - Grand Prix w kategorii tradycyjna pisanka wielkanocna. Sponsorem nagrody jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie. Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie lub wysłać pocztą do dnia 10 kwietnia 2019 r. do godziny 19.00 na adres: Ogród Jordanowski Nr 2 ul. Przybyszewskiego 30 a, 60-561 Poznań z dopiskiem "Pisanka 2019".

Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu. W sobotę, 13 kwietnia 2019 r. o godz. 12 00 zostaną rozdane dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi, uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych i występ wychowanków OJ nr 2. Szkoła / placówka która, dostarczy największą ilość prac konkursowych zostanie wyróżniona dyplomem.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 61 847 36 27

Plakat

Zobacz www.oj2poznam.pl