Uczestnicy w trakcie turnieju
Klub Raszyn, ul. Rynarzewska 9, Poznań

Turniej szachowy