Konkurs "Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej"

2020-01-22 ( środa ) – 2020-02-10 ( poniedziałek )
Urząd Marszałkowski

Kategoria: Oświata Dziecko

Departament Edukacji i Nauki UMWW informuje o organizowanym konkursie "Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej". Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Niemczech. Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości oraz kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych. Wiedza, że nasza Ojczyzna dała światu wybitnych ludzi, napawa nas dumą z Polski oraz jej wybitnych reprezentantów na przestrzeni wieków. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XXIV Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach od 6 do 8 marca 2020 r.

Zobacz www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_konkursy_konkurs-polacy-w-swiecie-znani-z-dzialalnosci-publicznej-misyjnej-naukowej-artystycznej-i-sportowej