Kto chodzi do szkoły podstawowej? Kto lubi śpiewać? Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 zaprasza do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin dostępny na stronie MDK nr 3.

Regulamin konkursu

Zobacz www.mdk3lazarz.pl/