Drewniany kozioł z otworami (budki dla owadów) przy terenie spacerowym.

Lokalna planeta. Zajęcia dla grup półkolonijnych nad rzeką

01.07 – 30.07.2021
10:30

Czym jest ósmy kontynent? Ile milionów gatunków organizmów odkryto, a na ile szacuje się ich liczbę? Mieszkaniec, którego kraju wykorzystuje rocznie średnio 4, a którego 450 plastikowych torebek? Na jak długo wystarczyłaby energia słoneczna, która w ciągu doby dociera do Ziemi? Podczas zajęć poszukamy odpowiedzi na te i sporo innych pytań. Sprawdzimy też, jaki jest wpływ każdego z nas na planetę. To będzie prawdziwe ekologiczne wyzwanie!

Temat: nadrzeczne dziedzictwo przyrodnicze, instalacja artystyczna, poszukiwanie powiązań i współzależności, globalne skutki lokalnych działań.
Metody i formy: zabawy integracyjne, przeprowadzenie doświadczeń, zabawy ruchowe, obserwacja kierowana, praca problemowa, praca grupowa.

Rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl lub pod numerem tel. 61 647 7629 (Zespół Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 11:00 - 14:00.

Uczestnicy (czki): uczniowie (ennice) klas I-VI szkoły podstawowej.

Liczba uczestników (czek): maksymalnie 15 uczestników (czek)

Terminy zajęć: zajęcia odbywają się w lipcu, od wtorku do piątku o godz. 10.30

Czas trwania: 90 minut

Miejsce zbiórki: w holu głównym Bramy Poznania

Miejsce zajęć: amfiteatr Bramy Poznania i łąka nad Cybiną
Koszt: 160 zł / grupa

Zajęcia odbywają się w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Obowiązujące zasady reżimu sanitarnego na zajęciach dla grup półkolonijnych:

  1. Zajęcia odbywają się na zewnątrz, w terenie zielonym.
  2. W zajęciach może uczestniczyć maks. 15 uczestników (czek) zajęć i maks. 2 opiekunów (ek). Dopuszczalna liczba uczestników (czek) może być aktualizowana w zależności od bieżących wytycznych sanitarnych.
  3. Przed zajęciami i po nich wszyscy uczestnicy (czki), opiekunowie (ki) oraz prowadzący zajęcia dezynfekują ręce.
  4. W trakcie zajęć stale dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
  5. W czasie zajęć obowiązuje zachowanie 1,5 m dystansu. W sytuacjach, w których zachowanie dystansu jest niemożliwe, obowiązuje noszenie maseczek.
  6. Przebywając w pomieszczeniu (podczas odbioru biletów) obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
  7. Podczas zajęć nie spożywamy posiłków ani napojów.
  8. Każdorazowo po zajęciach materiały używane podczas zajęć zostają poddane dezynfekcji lampami UV.

Stan na 2.06.2021 r.

Zobacz www.bilety.bramapoznania.pl