Budynek śluzy z czerwonej cegły. Na dachu trawa. Przed wejściem najprawdopodobniej wycieczka.

Wystawa skierowana jest do rodzin z dziećmi i jest kolejną z cyklu letnich wystaw dotyczących środowiska. Po roślinach i zwierzętach tym razem przyjrzymy się pejzażowi dźwiękowemu doliny Cybiny.
Tematem wystawy będą dźwięki charakterystyczne dla tego obszaru miasta: zarówno doliny rzecznej, jak również Ostrowa Tumskiego i Śródki. Wystawa będzie także pokazywać jaki wpływ wywierają otaczające dźwięki na postrzeganie danego miejsca. Celem wystawy jest ukazanie krajobrazu dźwiękowego jako istotnego elementu dziedzictwa, który powinien podlegać waloryzacji i ochronie. Ważnym wątkiem będzie problem hałasu i jego wpływu na pejzaż dźwiękowy.
Odbiorcy: wszyscy zainteresowani dziedzictwem nadrzecznym, rodziny z dziećmi.
Termin: 17 lipiec - 31 październik.

Zobacz https://pcd.poznan.pl/galeria-sluza