Biblioteka Raczyńskich, drzewo i robot czytający książkę.

Jesień z robotami Lema
12 września 2021 r. przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema - pisarza, futorologa i eseisty - autora książek o tematyce science fiction, m.in. zbioru groteskowo- baśniowych opowiadań dla dzieci i młodzieży pt. Bajki robotów. Z tej okazji Biblioteka Raczyńskich organizuje w 12 wybranych filiach na terenie Poznania bezpłatne zajęcia dla
dzieci pod nazwą ,,Jesień z robotami Lema".

Jest to już 13 edycja wydarzenia z cyklu ,,Jesień z..." realizowana przez Bibliotekę Raczyńskich.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kulturotwórczej roli biblioteki, promocja czytelnictwa oraz podkreślenie funkcji biblioteki jako przestrzeni do kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Dwudziesty pierwszy wiek to czas rozwoju nowych technologii, informatyki i robotyki. Wszystkie te dziedziny są w sferze zainteresowań młodych ludzi.

Dzięki organizowanym zajęciom i warsztatom zachęcimy młodych czytelników do zainteresowania się literaturą fantastyczną,science fiction i fantasy oraz dziecięcym księgozbiorem popularno-naukowym. Książki z dziedziny astronomii, fizyki czy matematyki mogą się stać inspirującym źródłem do rozwijania pasji, zainteresowań i hobby.

Dla młodych czytelników przygotowaliśmy cykl zajęć i warsztatów:

  • zajęcia plastyczne, literackie i teatralne
  • warsztaty z programowania , robotyki, matematyki i szyfrowania
  • pokazy dronów
  • spotkania autorskie
  • konkursy plastyczne i literackie.

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 7 do 12 lat i odbywają się od 13 września do 18 listopada w dwunastu filiach Biblioteki Raczyńskich zlokalizowanych w każdej dzielnicy (Biblioteka dla dzieci, Filia 2, Filia 14, Filia 15, Filia 20, Filia 22, Filia 38, Filia 46, Filia 49, Filia 53, Filia 59 i Filia Naramowicka).

Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest w filiach realizujących projekt.

Zobacz www.bracz.edu.pl/event/jesien-w-robotami-lema/